Покана за участие във второто национално състезание за студенти