Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви съобщя, че проф. Асена Сербезова – доскорошен председател на Български Фармацевтичен Съюз , е новият  Министър на Здравеопазването.

За нас като магистър – фармацевти е гордост и истинско удоволствие да поздравим проф. Сербезова за огромната чест и доверие, което получава, поемайки отговорния и труден пост. Здравните въпроси са жизнено важни за народа на всяка страна и представляват ключова област за устойчивостта й.

Убедени сме, че проф. Сербезова ще намери работата на новия си пост като награда и предизвикателство.

Пожелаваме й много здраве, сили и увереност в новото й начинание и вярваме в нейните качества и възможности да се бори за здравето и благополучието на българските граждани!

Успех на новия пост! Поздравления и смело напред!

Съгласно чл. 28, ал.9, т.1 от устава на Български фармацевтичен съюз (БФС), проф. Сербезова  прекрати изпълнението на длъжността Председател на Управителния съвет на БФС, за да заеме длъжността Министър на Здравеопазването.

Съгласно чл.15, ал.4, т.1 от Устава на БФС, Управителният съвет определи длъжността Председател на УС на БФС да се изпълнява по заместване от заместник – председателя на УС на БФС магистър- фармацевт Велина Христова Григорова до избор на нов председател на УС на БФС от Конгрес на БФС по реда на чл.8, т.3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

Пожелаваме й успех на новата позиция в защита на професионалните интереси на членовете на БФС и издигане престижа на българската фармация!

УС на ПОБФБ