На 04.02.2021г. в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ) е внесено писмо от името на Управителния съвет на Професионалната организация на болничните фармацевти в България /ПОБФБ/ относно Правилата за условията и реда на заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка, приети с решение РД-НС-04-2/12.01.2021г. и допълнени с решение РД-НЦ-04-11/21.01.22021г. В изпълнение на чл.5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021г. се определят условията за ежемесечно изплащане на допълнителни трудови възнаграждения по категории лица медицински персонал, като са включени лекари, специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ и санитари. В посочените Правила болничните фармацевти липсват, техните усилия не се отчитат. Магистър-фармацевт е регулирана медицинска професия в Република България. Магистър-фармацевтите, които работят в болничните аптеки, поемат в ежедневната си работа многократно увеличени натоварвания и рискове поради обявената извънредна епидемична обстановка. В изпратеното писмо ние настояваме в Условията и реда за ежемесечно заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал, нает от изпълнителите на болнична медицинска помощ, в изпълнение на чл.5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021г. за срока на обявена епидемична обстановка, да бъдат включени работещите в болнични аптеки магистър-фармацевти при условия, еквивалентни с тези на лекарите. По този повод е била проведена и среща между представители на МЗ и БФС. Надяваме се с това наше искане да се съобразят съответните институции и да вземат справедливо решение.