е новото име на Професионална
Организация на Болничните Фармацевти
в България
Българска асоциация
на болничните и клинични фармацевти
 • За нас

  Българска асоциация на болничните и клинични фармацевти е национална доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация в отрасъл на фармацевтите, работещи в болници и други лечебни заведения...
  Виж Повече
 • Заявление за членство

  Ако сте магистър-фармацевт и желаете да бъдете част от нашата организация, изпратете молба за членство.
  Виж Повече
 • Национален Регистър

  Вписване в Националния Регистър на Болничните Фармацевти в България
  Вписване

Нашето кредо

Цели на Българската асоциация на болничните и клинични фармацевти

Нашите цели са ясно формулирани и вписани в устава на организацията.

 • Защита на професионалните интереси на членовете на Организацията.
 • Утвърждаване на висок морал и професионализъм у болничните фармацевти и всички нейни
  членове свързани с болничната фармация.
 • Издигане престижа на българската фармация и развитието и сътрудничество със сродни
  организации главно на европейско ниво и от страните, членки на Европейския съюз
 • Защита на интересите на хората, свързани със здравеопазването им и компетентната
  фармацевтична помощ.