Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, ПОБФБ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

  1. Наименование “Професионална Организация на Болничните Фармацевти в. България”
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1113 / Бул. „Драган Цанков” № 36, СТЦ „Интерпред“, ет. 6, офис В602
  3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1113 / Бул. „Драган Цанков” № 36, СТЦ „Интерпред“, ет. 6, офис В602 
  4. Данни за кореспонденция: гр. София 1113 / Бул. „Драган Цанков” № 36, СТЦ „Интерпред“, ет. 6, офис В602
  5. E-mail: info@ohpb.eu

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ПОБФБ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с вашето членство в организацията. За да се осъществи събирането на личнни данни, е нужно:

  • Изрично получено съгласие от Вас като член на организацията;
  • Регистрацията в Регистъра на организацията става само чрез попълването на формулярите на сайта, за което вие давате изричното си съгласие вашите данни да се обработват и съхраняват от ПОБФБ.

(2) При обработването и съхранението на личните данни, ПОБФБ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

  • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.