Покана за участие – XVI нациионална конференция по болнична фармация